Jan Mul en Sociëteit Teisterbant

Uit de nalatenschap van zijn vriend Jan Mul dook een unieke geluidsopname op van een hilarische Teisterbant-bijeenkomst, die in verkorte versie te beluisteren is op de tentoonstelling Haarlem Waterproof in Museum Haarlem tot 27 september 2015.
In 1937 keerde Godfried Bomans zich, als president van de Rijnlandsche Academie, nog fel tegen demping van de Bakenessergracht. Een jaar of vijftien later leek zijn standpunt over Haarlems wateren 180 graden gedraaid: als ‘burgemeester’ van Haarlem legde hij zijn ‘gemeenteraad’ een uiterst bizar plan voor: demping van het Spaarne.
Museum Haarlem beschikt dankzij de erven Mul over een unieke geluidsopname van deze wonderbaarlijke ‘raadszitting’. Volgens dochter Liesbeth betreft het een ‘Teisterbant-happening’ uit begin jaren vijftig die haar vader, Jan Mul (1911-1971), heeft opgenomen met zijn draadrecorder. Het gegniffel van de ‘raadsleden’ op de achtergrond onderschrijft deze veronderstelling. Op het cassettebandje dat zij koestert komen o.a. de heren Brongersma, Roling, Klein Schiphorst, Van Velsen, Voogt, Van Houwelingen en mevrouw Scheltema aan het woord – volgens Liesbeth Mul allemaal leden van sociëteit Teisterbant.